dunya.gen.tr https://www.dunya.gen.tr Dünya, Dünyanın Önemi ve Haritası tr-TR hourly 1 Copyright 2020, dunya.gen.tr Sun, 29 Nov 2015 00:00:00 +0000 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 +0000 60 Dünya Ülkeleri https://www.dunya.gen.tr/dunya-ulkeleri.html Mon, 03 Dec 2018 17:04:37 +0000 Dünya ülkeleri, dünya üzerinde uluslararası alanda tanınmış olan 194 ülke bulunmaktadır. Bunlardan 193 ülke Birleşmiş Milletlere üyedir. Diğeri ise Vatikan'dır. Ancak dünyada toplam 206 ülke bulunmaktadır. Bunların içinde Dünya ülkeleri, dünya üzerinde uluslararası alanda tanınmış olan 194 ülke bulunmaktadır. Bunlardan 193 ülke Birleşmiş Milletlere üyedir. Diğeri ise Vatikan'dır. Ancak dünyada toplam 206 ülke bulunmaktadır. Bunların içinde henüz Birleşmiş Milletlere üye olmayan ülkelerde bulunmaktadır. Ancak uluslararası ortamda tanınmışlardır.

Birleşmiş Milletlere üye olmayan dünya ülkeleri

Uluslararası hukuk ve Monteviedo Konvosyonuna göre ülke olarak tanınan, ancak 1971 yılından itibaren Birleşmiş Milletlere üye olmayan ülke, Çin Cumhuriyeti (Tayvan)

Birleşmiş Milletlere üye olan 46 ülke tarafından tanınmış, ancak Birleşmiş Milletlerin tanımadığı ülke, Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (Batı Sahra)

Türkiye dışında başka Birleşmiş Milletlere üye olan bir ülke tarafından tanınmayan ülke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs)

Çin Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletlere üye olan 91 ülkenin tanıdığı ülke, Kosova

Venezuella, Nikaragua ve Rusya dışındaki Birleşmiş Milletlere üye ülkelerce tanınmayan ülke, Güney Osetya (Gürcistan) ve Abhazya (Gürcistan)

Dünya Ülkeleri
Birleşmiş Milletlere üye ülkelerce tanınmayan ve fiilen bağımsız olan ülkeler ise, Transdinyester (Molzova), Karabağ Cumhuriyeti (Azerbaycan) ve Somalilland (Somali)

Dünya ülkelerinin başka ayrımları

Dünya ülkeleri aynı zamanda gelişmişlik durumuna göre de ayrılmaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü dünya ülkeleri olarak yapılan bu ayrım, 1952 yılından sonra kullanılmıştır. Buna göre;
 • Birinci Dünya Ülkeleri; ABD ve bu ülkenin müttefikleri (Batı bloku)
 • İkinci Dünya Ülkeleri; Sovyetler Birliği ve onun müttefikleri (Doğu bloku)
 • Üçüncü Dünya Ülkeleri; Tarafsız ülkeler (Bağlantısızlar hareketi)
Dünya ülkeleri aynı zamanda dünya üzerinde bulunan 7 kıta üzerindeki ülkeler olarak ayrılabilir. Asya, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika, Antarktika, Okyanusya (Avustralya ve Yeni Zelanda), Avrupa kıtalarında yer alan ülkelerde, Asya ülkeleri, Avrupa ülkeleri gibi ayrılır.
]]>
Dünya Nüfusu https://www.dunya.gen.tr/dunya-nufusu.html Tue, 04 Dec 2018 02:02:30 +0000 Dünya Nüfusu, sınırları belli bir alanda hayatını sürdüren insan sayısına nüfus denir. Doğan ile ölen arasındaki farkta, o yerin nüfusunu verir.  Dünya üstünde nüfusun dağılışı son derece düzensizdir. illerde bi Dünya Nüfusu, sınırları belli bir alanda hayatını sürdüren insan sayısına nüfus denir. Doğan ile ölen arasındaki farkta, o yerin nüfusunu verir.  Dünya üstünde nüfusun dağılışı son derece düzensizdir. illerde bir km2 lik alanda birden çok bin nüfus barınırken çöller, kutuplar ve tundra sahalarında birden çok km2 lik alana birden çok İnsan düşmektedir. Nüfus dağılışı kıtalara ve ülkelere yönelik çeşitlilik işaret etmektedir. Nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörler; 
 • Naturel faktörler: Yer şekilleri   iklim,  su kanalları,  toprak, bitki örtüsü
 •  Beşeri faktörler: Politik,  yönetimsel, tarihi, askeri, dini
 • Ekonomik faktörler: Tarım, endüstri, turizm, ulaşım,ticaret, yer altı ve yerüstü kaynakları
Doğum oranıyla ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı ortaya çıkar. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma ortaya çıkar. Çoğunlukla az gelişmiş ülkelerde nüfus yükseliş hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus yükseliş hızı yetersizdir. Nüfus artışını etkileyen etmenleri şu şekilde sıralayabiliriz; Doğurganlık ve ölüm oranları, göç hareketleri, sıhhat alanındaki ilerlemeler (aşılama, bulaşıcı hastalıklara karşı gösterişli ilaçların yer alması), beslenme imkanları, öğrenim düzeyinin hali, hayat standartlarının yüksekliği (Gelir düzeyinin çoğalması) nüfus planlaması çalışmalarının yapılma seviyesi, savaşların düşmesi, bayanların öğrenim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının çoğalması, ülke sınırlarındaki değişmelerdir.  

Dünya Nüfusu
Yaklaşık 7,3 milyar nüfusa sahip yeryüzünde kişilerin hemen hemen yarısı Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Brezilya'da yer alıyor. AA muhabirinin Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Dünya Bankası verilerinden yaptığı derlemeye yönelik, 1960 senesinde tahmini 3 milyar olan dünya nüfusu, 1970 senesinde 3,7 milyara, 1980 senesinde 4,4 milyara,1990 senesinde 5,3 milyara, 2000 senesinde 6,1 milyara, 2010 senesinde 6,9 milyar kişiye erişti. Bu yıl itibarıyla 7,3 milyar kişiyi aştığı düşünülen dünya nüfusunun 2050 senesinde 9 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Bilgilere yönelik,194 ülke içerisinde dünyanın en kalabalık ülkesi 1 milyar 366 milyon 630 bin bireyin içinde bulunduğu Çin Milletçe Cumhuriyeti. Dünya nüfusunun tahmini yüzde 20'sini barındıran Çin, nüfus durumundan tahmini 18 Ülkemiz etmekte. En kalabalık nüfusa sahip ikinci ülke ise 1 milyar 251 milyon 695 bin 584 şahsiyet nüfusa sahip Hindistan. Hindistan, bu nüfusu ile dünya nüfusunun yüzde 17, 4'ünü barındırıyor. Nüfus büyüklüğü durumundan üçüncü sırada yer alan ve dünya nüfusunun yüzde 4,4'ünü barındıran ABD'de 321 milyon 362 bin 789 birey yaşıyor. ABD'yi 255 milyon 993 bin 674 şahsiyet nüfusa sahip Endonezya ve 204 milyon 259 bin 812 şahsiyet nüfusa sahip Brezilya takip etmekte. Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Brezilya'nın toplamında nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 47'sini oluşturuyor. Pakistan 6'ncı sırada. Nüfus büyüklüğü durumundan dünyanın 6'ncı kocaman ülkesi tahmini 199 milyon şahsiyet nüfusa sahip Pakistan. Pakistan'ı 181,6 milyon şahsiyet nüfusuyla Nijerya, 169 milyon şahsiyet nüfusuyla Bangladeş izliyor. Rusya,141,5 milyon şahsiyet nüfusuyla dünyanın 9'uncu kocaman ülkesi halinde yer alıyor. En fazla bireyin içinde bulunduğu 10'uncu ülke ise 126,9 milyon şahsiyet nüfusuyla Japonya. Bu ülkeyi, 12,7 milyon birey ile Meksika, 109,6 milyon birey ile Filipinler, 99,5 milyon birey ile Etiyopya,91, 3 milyon birey ile Vietnam, 88,5 milyon birey ile Mısır, 80,3 milyon birey ile Almanya ve 80 milyon birey ile İran takip etmekte. Ülkemizin nüfusu ise, bu yılın başında Ülkemiz İstatistik Müessesesi aracılığıyla 77 milyon 695 bin 904 olarak izah eden Ülkemiz, nüfus büyüklüğü durumundan yeryüzünde 18'inci sırada ve dünya nüfusunda yüzde 1,09 hisseye sahip yer alıyor. Projeksiyonlara yönelik, ülkemiz nüfusunun 2018 senesinde 80 milyon kişiyi, 2034 senesinde 90 milyon kişiyi aşacağı, 2]]> Dünya Siyasi Haritası https://www.dunya.gen.tr/dunya-siyasi-haritasi.html Tue, 04 Dec 2018 21:00:48 +0000 Dünya siyasi haritası, yeryüzündeki belli alanların belirli bir ölçek dahilinde küçültülmüş olan halidir. Bu türdeki haritalarda dünyanın tamamı görülür. Dünyadaki tüm kıtalar, ülkeler, şehirler, kasabalar, denizler, o Dünya siyasi haritası, yeryüzündeki belli alanların belirli bir ölçek dahilinde küçültülmüş olan halidir. Bu türdeki haritalarda dünyanın tamamı görülür. Dünyadaki tüm kıtalar, ülkeler, şehirler, kasabalar, denizler, okyanuslar, köyler, ilçeler görülebilir. Ölçeğine göre dünya siyasi haritasında belirli alanları görmek mümkün olabilir. Kullanım amacına göre bu tür haritalarda dünya üzerindeki detayları görebilirsiniz.

Dünya siyasi haritasının kuşbakışı olarak çizilmesi ya da ölçekli olması ya da bir düzleme aktarılmış olması gerekir. Yani haritanın tam tepeden görünüşü vermesi ya da belirli oranda ölçeklendirilerek küçültülmesi ya da dünyanın kutuplarda basık, ekvatorda şişkin olan özel küresel şeklinin yüzeye doğru aktarılması gerekir. Bu son tercihte biraz zorluk çekilse de, doğruya yakın olması önemlidir. Çünkü dünya siyasi haritasında görülenler gerçeğe çok yakın olmalıdır.

Dünya Siyasi Haritası
Dünya siyasi haritasında diğer harita türlerinde olduğu gibi iki türde ölçek kullanılır. Bunların biri çizik ölçek, diğeri de kesir ölçektir. Ancak kesir ölçek daha fazla kullanılmaktadır. Bu tür haritalar 1/5000, 1/50000, 1/500000, 1/25000 gibi ölçeklerde hazırlanır. Bunların anlamı ise;

1/250000 ölçekli dünya siyasi haritasından dört sıfır atılarak, 1 cm = 25 km eşdeğer bir sayı bulunur. Bunun anlamı haritanın 1 cm uzaklığının 25 km ettiğidir.  Yani payda haritanın ne kadar küçültülmüş olduğunu gösterir. Dünya siyasi haritasına bakarken, ölçeği dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Tüm dünyadaki yerleşim alanları ölçeğine göre harita üzerinde görülebilir.
]]>
1 Dünya Savaşı https://www.dunya.gen.tr/1-dunya-savasi.html Wed, 05 Dec 2018 17:42:58 +0000 1. Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, 1914 yılında ilk olarak Avrupa'da başlamış, ancak dünyanın her tarafındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalarda bulunan  sömürgelere de yayılması nedeniyle "dünya savaşı 1. Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, 1914 yılında ilk olarak Avrupa'da başlamış, ancak dünyanın her tarafındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalarda bulunan  sömürgelere de yayılması nedeniyle "dünya savaşı" olarak isimlendirilmiştir. 1914  yılında başlayan savaş 1918 yılında sona ermiştir. 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros  Ateşkes Antlaşmasını imzalayıp savaştan çekilmiştir. 

1. Dünya Savaşı'nın Nedenleri 

Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını ve Osmanlı toprakları üzerinde yeni bağımsız bir Türk Devleti'nin kurulmasını hazırlayan 1. Dünya Savaşı, gerek dünya tarihi bakımından gerekse Türkiye tarihi bakımından oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Savaşın birçok nedeni vardır. Bu nedenleri özel nedenler ve genel nedenler üzerinde incelersek daha iyi olur.  

1. Dünya Savaşı'nın Genel Nedenleri

Fransız İhtilali'nin getirdiği yeni bakış açısı ve görüşler hem siyasal olarak hem de sosyal olarak büyük değişiklikler yapmıştır. Milliyetçilik düşüncesi özellikle 1900'lü yılların başında etkisini göstermeye başlamıştır. 1815 yılında Viyana Kongresi ile Avrupa'ya yeni bir statü getirilmiş ve buna göre de güçler dengesi kurulmuştur. Özellikle 1870 Sedan Savaşı ile Alman ve İtalyan birliklerinin kurulması ve bu devletlerin girişimlerde bulunmaları Viyana Kongresi statüsünü ve güçler dengesini büyük ölçüde değiştirmiştir. 

1800'lü yıllarda önem kazanmış diğer bir gelişme de sanayileşmedir. Sanayileşmenin sonucunda  sömürgecilik ortaya çıkmış ve büyük devletlerin çıkar çatışmaları Afrika ve Uzak Doğu'ya kadar yayılmıştır. Ham madde ve pazar arayışı hızlanmış, bütün devletler sömürge yarışına girmiştir. Bazı devletlerin siyasi birliklerini geç kurmaları blokların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bloklar hızla silahlanarak yeni bir savaşın ortamını hazırlamıştır. 

Genel nedenler kısaca şöyle açıklanabilir: 
 •    Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun veliahtı Ferdinand'ın bir Sırplı tarafından öldürülmesi
 •    Milliyetçilik düşüncesi
 •    Sömürgecilik (ham madde ve pazar arayıcılığı)
 •    Avrupa devletleri arasındaki ekonomik ve siyasi rekabet (Özellikle de Almanya ve İngiltere arasında)
 •    Aşırı silahlanma hareketi 1. Dünya Savaşı'nın başlamasındaki en önemli etkendir.
1 Dünya Savaşı
1.Dünya Savaşı'nın Özel Nedenleri

Devletlerin izlediği politika ve çeşitli çıkarlar bu devletleri karşı karşıya getirmiştir. Devletler bu savaşta iki gruba ayrılmıştır:

1. Dünya Savaşı İttifak Devletleri: Almanya, Avusturya-Macar imparatorluğu, İtalya (1915'e kadar), Bulgaristan, Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı İtilaf Devletleri: İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya (1915'ten sonra), Sırbistan, Japonya, Romanya, Portekiz, ABD, Brezilya, Yunanistan.
Bu rekabet İttifak ve İtilaf devletleri arasında meydana gelmiştir. Kendi çıkarları doğrultusunda devletler iki gruba ayrılmıştır.Savaş başlamadan önce bu devletlerin durumuna bakılacak olursa;

Almanya: Siyasal olarak birliklerini kurduktan sonra ekonomisinde büyük bir canlanma meydana gelmiştir. Birliği geç kurduğu için sömürgeciliğe de geç başlamıştır. Yeni sömürgeler elde etmek ve denizlere hakim olmak konusunda İngiltere ile rekabete girişmiştir.

İngiltere: Almanya'nın hem siyasi hem de ekonomik açıdan güçlenmesi İngiltere'yi rahatsız etmiştir. Kendisine rakip olabilecek ülkelerden kurtulmak ve Alman birliği ile bozulan güç dengesini yeniden kurmak istemiştir. Almanya'nın denizlerde güçlenmesinden de rahatsız olmuştur. 

Fransa: Almanya ile yaptığı savaşta kaptırdığı bölgeleri geri almak istemektedir. Bu sebepten Alm]]> Dünya Atlası https://www.dunya.gen.tr/dunya-atlasi.html Thu, 06 Dec 2018 03:39:10 +0000 Dünya atlası, özellikle okullarda oldukça ihtiyaç duyulan bir materyaldir. Birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Kuşe kağıda baskılı, düz kağıtlara baskılı, ülkelerin siyasi ve coğrafi özelliklerinin hatta bay Dünya atlası, özellikle okullarda oldukça ihtiyaç duyulan bir materyaldir. Birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Kuşe kağıda baskılı, düz kağıtlara baskılı, ülkelerin siyasi ve coğrafi özelliklerinin hatta bayraklarının da bulunduğu geniş içerikli atlaslar da bu çeşitler arasında gösterilebilir.

Dünya atlası hangi ülkenin nerede bulunduğunu, ülkelerin coğrafi özelliklerini, ülkelerin sınırlarını, dünyanın şeklini, dünyadaki iklim farklılıklarını, deniz ve okyanusları gösterebilir. Hemen bütün dünya atlaslarında, iklim kuşakları ve tipleri, dönenceler, meridyenler ve paraleller, dünyanın kendine has geoit şekli ve bunun dikdörtgen yüzeye (kağıda) olabildiğince açılmış hali, atlas üzerinde  gösterilen haritaların ölçeği bulunmaktadır.

Dünya Atlası İçinde Hangi Bilgiler Bulunmaktadır

Bir çok siyasi ve coğrafi bilgi, dünya atlaslarından öğrenilebilir. Bu açıdan atlaslar, oldukça zengin bilgi kaynaklarıdır. Neredeyse bir ansiklopedi kadar bilgiyi, bir yüzey görselinde taşıyabilir.  Dünya hakkında pek çok bilgi de dünya atlaslarında saklıdır. Örneğin dünyanın katmanları, atmosferin katmanları bunlar arasında gösterilebilir. Öte yandan uzaklık hesaplama hususunda da, atlaslar içindeki harita ölçekleri yardımcı olabilecektir. Okyanusların derinlikleri, dağların yükseklikleri, orman ve bitki örtüsünün sıklığı gibi bilgiler de renkli dünya atlası içeriğindeki renklere bakılarak anlaşılacaktır. Örneğin; koyu mavi okyanusun ya da denizin oldukça derin olduğunu anlatırken açık mavi sığ olduğunu gösterir. Ayrıca izoterm haritalarının, rakımın yani deniz seviyesinden yüksekliklerin gösterildiği gayet zengin içerikli dünya atlasları da bulunmaktadır.

Dünya Atlası

Dünya atlası hemen herkesin mutlaka incelemesi gereken bir atlastır. Zira teknolojinin getirdiği yenilikler ve imkanlar ile adeta köyleşen dünyayı keşfetmek, ülkelerin konumu ve sınırları hakkında bilgi sahibi olmak herkes için lazımdır.

Çocuklara küçük yaştan itibaren dünya atlası edindirmek de, çocuğun,  siyasi, coğrafi ve genel kültür anlamında gelişip, öğrenmesine imkan sunacaktır.

Bugün genel itibariyle bütün okul sınıflarında, bir ülkemiz Türkiye haritası, bir de dünya haritası bulunmaktadır. Özellikle her çocuğun bir dünya atlası sahibi olması da istenmektedir ki, çocuklar şimdiden yaşadığı dünyayı, onun nasıl mucizevi ve harika  bir yer olduğunu keşfedip, öğrenebilsin. Ayrıca okullarda, harita ve atlasın nasıl kullanıldığı da öğretilmektedir. Zira bir atlas içerisindeki haritaları inceleyip, anlayabilmek, onu çözümleyip, gösterilen işaretleri anlamlandırabilmek için de harita bilgisi gerekmektedir.

]]>
Dünyanın En Büyük Yılanı https://www.dunya.gen.tr/dunyanin-en-buyuk-yilani.html Thu, 06 Dec 2018 04:44:29 +0000 Dünyanın en büyük yılanı kobra yılanına kral kobra yılanı adı verilen dünyanın en uzun ve zehirli yılanıdır. Kobra yılanının uzunluğu 6 -7 metre kadardır. Ağırlığı da 9 kiloya kadar çıkabiliyor. Bu yılan tür Dünyanın en büyük yılanı kobra yılanına kral kobra yılanı adı verilen dünyanın en uzun ve zehirli yılanıdır. Kobra yılanının uzunluğu 6 -7 metre kadardır. Ağırlığı da 9 kiloya kadar çıkabiliyor. Bu yılan türü Güneydoğu Asya'dan Hindistan'a kadar çok geniş bir yaşam alanına da sahiptir. Kral kobranın asıl ismi yılan yiyici anlamına geliyor. Bu yılanların beslenme şeklinde öncelikle, aralarında pitonların ve hatta kendi türünün daha küçük üyelerinin de bulunduğu, diğer yılanlar yer almaktadır. Kral kobranın zehri sinir zehridir. Bu yılanın tek ısırıkta bulunan miktarıyla 20 insanı öldürecek güce sahiptir. Kobra yılanının zehrinin öldürücü oranı % 75'e kadar çıkabiliyor.  Ancak ısırıklarının büyük bir çoğunluğu öldürücü olmayan dozda zehir içeriyor.

Dünyanın en büyük yılanı kobra yılanının özellikleri:

Kobra yılanının derisi zeytin yeşili oluyor ya da güneş yanığı gibi renktedir. Soluk yeşil renkli şeritler vücutları boyunca uzanır. Bu yılanın karın karın alt kısmında krem ya da soluk sarı renkte mevcuttur, pulları da vardır ve pulları düzgün şekildedir. Yetişkin yılanın başı oldukça büyük olur. Başı ağır görünse de buna rağmen bütün yılanlar gibi onlar da çenelerini genişletiyor ve avlarını yutabilirler. Kral kobranın ağzı ön tarafında  zehir kanallarının bulunduğu iki küçük zehir dişi  bulunuyor. Bu tür yılanın yaşam süresi yaklaşık olarak yirmi yıl oluyor ve her sene yaklaşık 30 cm kadar büyüyebilir. Kral kobra oldukça iri ve güçlü bir yılandır. Ortalama olarak 3, 6 ile  4 m arası uzunluğuna sahiptir. Yaklaşık 6 kg ağırlığındadır. Erkek kobralar yılanları  dişilerine göre daha büyük ve daha kalın olurlar. Güney Tayland'ın  Nakhon Sritamart dağlarında 5, 6 m görülen kobra yılanı vahşi yaşamdaki en büyük kobra rekorunun sahibidir. 5, 6 m den daha uzun olan yılan Londra hayvanat bahçesinde yaşamıştır. ll. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine bu yılan uyutulmuştur. Bu yılanın  5,7 m olarak ölçülmüştür. Yine de bu yılan türünün tehdit altında olması nedeniyle kral kobranın bu uzunluklara ulaşması zordur.

Dünyanın En Büyük Yılanı
Kobra yılanının avlanma şekli:

Bu yılanlar diğer yıllarda olduğu gibi kral kobraların da koku alma ve ağzın üst bölümünde bulunan jacobson organına ileten çatallı bir derileri vardır. Kobra yılanı avının kokusunu hisseder. Avının kokusunu hissettiğinde, onun yönünü belirleyebilmek için dilini hızlıca hareket ettirmeye başlar. Böylece avını yakalar. Ayrıca keskin görme yeteneğine sahiptir. Titreşimi algılamadaki zekasına ve hassasiyetine güvenir. Zehrin enjekte edilmesinden sonra  kral kobra yılanı avını yutmaya başlar ve bu durumda zehrin etkisiyle zehrin yakaladığı avın sindirimine başlamış olur. Kral kobra yılanları da sabit çene kemikleri yoktur. Bunun yerine çene kemikleri aşırı derecede esnek bağlarla birbirine bağlıdır. Bu sebeple kobra yılanının alt çene kemiklerinin birbirinden bağımsız şekilde hareket edebilmesini sağlıyor. Bütün bu yılanlarda  olduğu gibi  kral kobra yılanları avını bütün olarak yutuyorlar. Yılanların çenesinin genişlemesi sayesinde kobra yılanı kafasından daha büyük avları kolayca yutabilecek özelliğe sahiptirler.
]]>
2.dünya Savaşı https://www.dunya.gen.tr/2.dunya-savasi.html Thu, 06 Dec 2018 21:45:30 +0000 2. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya etrafında meydana gelen iki savaştan ikincisi olup, dünya milletlerinin hemen hemen hepsinin bulunduğu, 1939'dan 1945'e kadar devam eden küresel bir askeri savaştır. Savaşa zamanın bütü 2. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya etrafında meydana gelen iki savaştan ikincisi olup, dünya milletlerinin hemen hemen hepsinin bulunduğu, 1939'dan 1945'e kadar devam eden küresel bir askeri savaştır. Savaşa zamanın bütün büyük güçleri olan Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Fransa; Müttefik Devletler olarak, Almanya, İtalya ve Japonya; Mihver Devletler olarak yer almışlardır. 100 milyonun üstünde askeri personelin bulunduğu savaş, dünya tarihindeki en büyük savaştır. Savaşın önemli katılanların bütün ekonomik, endüstriyel ve bilimsel güçlerini, sivil veya askeri kaynak değişikliği bulunmaksızın, bu savaş için kullanmıştır.

Nükleer silahların da bulunduğu tek savaş olan ve Yahudi Soykırımı gibi kitlesel sivil ölümlerin meydana geldiği II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en kanlı savaştır. Savaşta 40 yada 50 milyon kadar insan yaşamını yitirmiştir. Savaşın başladığı tarih olarak çoğunlukla, Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 ön görür. Polonya'nın işgali ile beraber Fransa ve Britanya İmparatorluğu ve İngiliz Milletler Topluluğu’na katılan çoğu ülke Almanya'ya savaş açmışlardır. Almanya, Avrupa'da büyük bir imparatorluk kurmayı hedefliyordu. 

Almanya, 1939'un bitiminden 1941'in başına kadar bir dizi muharebe ve antlaşma ile Avrupa topraklarının hemen hemen hepsini ele geçirdi veya bastırdı. Alman-Sovyet antlaşması devam ederken, sözde tarafsız olan Sovyetler birliği, 6 komşu ülkesinin topraklarını tamamını veya bir bölümünü işgal etti veya topraklarına kattı. Britanya ve İngiliz Milletler topluluğu Kuzey Afrika'da ve büyüyen deniz savaşlarında Mihver Devletlere karşı savaşı devam ettiren tek büyük güç olarak kaldı. 

2.dünya Savaşı

1941 Haziranında Avrupalı Mihver Devletler, Sovyetler Birliğini işgal etmeye başladılar. Tarihteki en büyük kara savaşı cephesini başlatan bu işgal neticesi Mihver Kuvvetler askeri gücünün önemli bir kısmını bu savaş için ayırdı. 1941 Aralık ayında, 1937'den buyana Çin'le savaşan ve Asya'ya sahip olmaya çabalayan Japonya, Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Pasifik Okyanusundaki Avrupalı devletlerin topraklarına saldırdı ve kısa zamanda bölgenin büyük bir kısmına sahip oldu.

Japonya'nın Pasifik Cephesi'ndeki bir dizi yenilgisi ve Avrupalı Mihver ordularının Kuzey Afrika ve Stalingraddaki yenilgiye uğramasıyla beraber Mihver Devletlerin ilerlemesi 1942 senesinde durduruldu. 1943 yılında Doğu Avrupa'daki Alman mağlubiyetleri, İtalya'nın Müttefik Kuvvetlerce işgal edilmesi ve Pasifik'de bulunan Amerikan galibiyeti ile beraber Mihver Devletler savaştaki kontrolü yitirdi ve bütün cephelerde geri çekilmek durumunda kaldı. 1944'de batılı ittifak kuvvetleri Fransa'yı işgal etti, Sovyetler birliği kaybettiği yerleri geri alıp Almanya’yı ve müttefiklerini işgal etti.

Sovyetler birliği ve Polonya kuvvetlerinin Berlin’i almasını takip eden Almanya'nın 8 Mayıs 1945' de koşul göstermeden teslim olmasıyla beraber Avrupa’da savaş bitti. Japon orduları Birleşik Devletler tarafından yenilgiye uğratıldı. Bununla beraber Japon Adaları işgal edildi. Asya'da savaş, 15 Ağustos 1945 tarihinde Japonya’nın teslim olmayı kabul etmesiyle beraber bitti. Türkiye ise resmi bir şekilde savaşa girmemesine karşın Almanlar ve Amerikanlar ile yaptığı dostluk paktları ve ekonomik ilişkiler İkinci Dünya Savaşında ABD ve Nazi Almanyası'nın işine gelmiş bu sayede Asya'daki güçlere ağır bir biçimde hasar vermiştir.

Savaş, 1945 senesinde Müttefik Devletler'in Almanya ve Japonya'ya karşı kesin olan galibiyetiyle bitti. İkinci Dünya Savaşı dünyanın politik dengesini ve sosyal yapısını kötü bir şekilde etkiledi. Sonraki senelerde meydana gelebilecek çatışmaların önlemek için ve uluslararası dayanışmayı oluşturmak için Birleşmiş Milletler (BM) kuruldu. Savaş bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği gibi süper güçler şeklinde meydana geldi. Bu olay süper güçler arasında 46 sene boyunca devam edecek olan bir soğuk savaş dönemini başlattı. Bu z]]> Dünya Nasıl Oluştu https://www.dunya.gen.tr/dunya-nasil-olustu.html Fri, 07 Dec 2018 17:18:22 +0000 Dünya nasıl oluştu, sorusu tabi ki birçok insanın hayatında sorduğu farklı sorulardan biridir. Yapılan araştırmalara göre aslında dünya milyonlarca yıl önceden oluşmuş olan ve günümüze kadar gelmiş olan bir gezegendir. D Dünya nasıl oluştu, sorusu tabi ki birçok insanın hayatında sorduğu farklı sorulardan biridir. Yapılan araştırmalara göre aslında dünya milyonlarca yıl önceden oluşmuş olan ve günümüze kadar gelmiş olan bir gezegendir. Dünyanın oluşumu aslında dini olarak ve bilimsel olarak ayrı ayrı açıklanmıştır. İçerisinde yaşadığımız dünya tabi ki farklı şekillerde oluşmuştur. Bilimsel olarak yapılan araştırmalara göre içerisinde yaşadığımız dünya, ilk zamanlar evren içerisinde olmayan bir gezegendi. Dünyaya benzer birçok gezegen vardır. Fakat dünyamızdaki gibi atmosfer katmanı olan, içerisinde oksijen ve diğer gazların bulunarak insan yaşamına el verişli bir gezegen henüz bulunmamıştır. Özellikleri bakımından eşsiz olan dünyanın oluşumu yapılan bilimsel araştırmalara göre büyük bir patlama ile meydana gelmiştir. Tam olarak oluşum yaşı bilinmeyen dünyanın en eski kayaçları tam olarak 4.1 milyar yıllıktır. Bu rakam gerçekten oldukça eskileri göstermektedir. O zamanlardan günümüze kadar dünya üzerinde birçok değişiklikler olmuştur. Özellikle yer değiştiren kıtaların bulunması dünyanın ilk zamanlarda tek bir kıtadan oluştuğunun en büyük göstergesi olmaktadır. Dünya oluşurken dünyanın aynı zamanda katmanları da oluşmuştur. Farklı katmanları bulunan dünyanın derinlerine gidildikçe bu katmanlara ulaşılabilir. Aslında birçok insan tarafından yuvarlak olarak bilinen dünyanın asıl şekli olips bir yapıdadır. Ekvatorların şişkinliği nedeni ile dünyanın oluşumundan beri yeryüzünün en yüksek kısmı ekvatorlardır. 


Dünya Nasıl Oluştu
Dünya nasıl oluştu sorusuna bilim adamları big bang teorisi ile cevap vermiştir. Bu teoriyi eğitim alan herkes bilir. Big bang teorisine göre dünyanın oluşumu gerçekleşmeden önce sıcaklığı yoğun olan bir alanda bir milyar derece sıcaklık meydana geldi ve bir patlama ile etrafa yayılım başladı. Bu yayılımla birlikte güneş, dünya ve diğer gezegenler oluştu. Böylesine bir teori birçok bilim adamı tarafından yapılan araştırmalara bakarak kabul görülmüştür. Big bang teorisine göre bu yayılmalar günümüzde de sürekli olarak devam etmektedir. Fakat ilk zamanlara göre tabi ki daha yavaştır. Hatta yapılan araştırmalar ile ortaya atılan big bang teorisinin dini olarak kuranda geçen ayetler ile de bağdaşarak doğrulandığı düşünülmektedir. Bu ayet ise;

"İnkar edenler, evren ve dünya birbiri ile bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmüyorlar mı Yine de onlar anlamayacaklar mı  (21 Enbiya suresi, 30)

"Ve evreni kuvvetimiz ile kurduk. Muhakkak ki onu genişletmekteyiz. (51 Zariyat Suresi, 47)

İşte bu ayete bakıldığında özellikle son cümlede görülen genişletmek kelimesi ile evrenin günümüzde yayılmaya devam etmesi bağdaşarak dini olarak ta bu bilimsel açıklama doğrulanmış olmaktadır. Kuranda birçok ayete bakılarak dünyanın yaratılışı ile birçok bilgiler edilebilmektedir. Ondan daha fazla ayet ile dünyanın yaratılışından bahsedilmektedir. Tüm bu ayetler sırlarla doludur. Şüphesiz ki bu ayetlerin sırları tam olarak çözüldüğünde tam olarak dünyanın nasıl yaratıldığına net bir bildi ile emin olunacaktır. Bilindiği gibi gökyüzündeki tüm yıldızlar ve diğer gezegenler bir merkezin etrafındadır ve merkeze doğru bu gezegenler bir yoğunlaşma içerisinde olacak şekilde görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre dünya nasıl oluştu sorusuna bu şekilde cevap verilmiştir. İleri ki zamanlarda günümüzde de dünya ile ilgili yapılan araştırmalar ile çok daha farklı bilgiler elde edilebilir. Bu gibi durumlar oldukça beklenen durumlardır. Sürekli olarak farklı ve yeni bilgilerden biri bile dünyanın oluşumu ile ilgili yeni teorilerin ortaya atılmasına ve yapılan tüm araştırmaları en başa dönmesine neden olabilir. 
]]>
Dünya Çevre Günü https://www.dunya.gen.tr/dunya-cevre-gunu.html Sat, 08 Dec 2018 11:33:48 +0000 Dünya Çevre Günü, Dünya barışını ve birliğini korumak için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de 134 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede, 5 Haziran tarihin Dünya Çevre Günü, Dünya barışını ve birliğini korumak için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de 134 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede, 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olmasını oy birliği ile kabul etmiştir. O tarihten bu güne kadar çevre sorunlarına halkın dikkatini çekmek ve katılımını arttırmak, bunun yanı sıra politik ilgiyi arttırmak için dünya genelinde çeşitli ekinliklerle kutlanmaktadır. Dünya üzerinde 6 ile 100 milyon arasında tür olduğu varsayılmaktadır. Günümüze kadar sadece 2 milyon türün keşfedildiğini  düşünülürse üzerinde yaşadığımız gezegen ve diğer türler hakkındaki bilgilerimizin ne kadar yetersiz oldğu ortaya çıkmaktadır. Bilinen 17.292 bitki ve hayvan türü azalıp nesli tükenme riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Bitki ve hayvan türlerinin azalmasının sorumlusu insanlardır. Çeşitli sebeplerle ormanlar, tarım arazileri, otlaklar, sulak yerler tahrip edilmektedir. Ayrıca giderek insanların sayısı arttıkça balık stokları da azalmaktadır. Dünyanın ısınmasına sebep olan gazlar atmosfere karışmaktadır. Bunun sonucu olarak, dünyadaki türler çok hızlı bir şekilde yok olmaktadır. Dünya üzerinde var olan türler bu böcekten, yol kenarındaki çimenlere kadar bizlere yiyecek, ilaç, giysi, yakıt gibi faydalar sağlamaktadır. 

Bu tükenişin sorumlusu insandır. Çeşitli gerekçelerle ormanlar, ekilen araziler, otlaklar, sulak yerlere zarar verilmekte, balık stokları azalmakta, Dünyanın ısınmasına neden olan zararlı gazlar atmosfere karışmaktadır. Bunun  sonucunda da, türler doğal hızlarından 1.000 kat daha hızlı bir şekilde yok olmaktadır. Dünya üzerindeki türlerin fazlalığı bize gıda, ilaç, giysi, yakıt gibi çok sayıda fayda sağlamaktadır. Dünya çevre günü kutlamaları yapılırken birey olarak herkes üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Doğayı korumak, zarar vermemek,  zarar verenleri uyarmak gerekmektedir. Geçmişten günümüze kadar bir çok türün kaybolduğu devirler olmuştur ama günümüz koşulları bu türlerin yok oluş sürecini hızlandırmıştır. İklim değişikliği bitkilerin dengesini alt üst etmektedir. Sıcaklıklardaki 2 ile 3 derecelik artık bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına sebep olacaktır. Dünya nüfusunun yarısından fazlası için gerekli olan ilaçlar bitkilerden elde edilmektedir. Bu nedenle bitki türlerinin yok olması hızlanmaktadır. 

Dünya Çevre Günü
İçinde yaşadığımız dünyayı korumak kollamak bizim en büyük görevimiz olmalıdır. Sadece daha fazla para kazanmak için orman arazilerinin yağmalanması, hatta bilinçli olarak ciğerimiz  olan ormanlarımızın yakılarak bina yapmak için boş alan yaratılmaya çalışılması insanoğlunun bencilliğine en güzel örnektir. Doğada ne kadar fazla ağaç olursa bu insanoğlunun yararınadır. Toprak kaymasına sebep olan en büyük nedenlerden biri de ağaçların acımasızca kesilmesidir. Ağaçların kesilmesi hem erozyona hem de sellere sebep olmaktadır. İçinde yaşadığımız dünyayı ne yazık ki bizler kendi ellerimizle çekilmez hale getiriyoruz. Plastik maddelerin doğaya atılması ki plastik maddelerin geri dönüşümü yılları almaktadır. Kullanılan parfümler ozon tabakasına zarar vermekte ve bu da küresel  ısınmayı tetiklemektedir. Bu ve buna benzer bir çok nedenden ötürü dünya çevre gününde insanları bilinçlendirmek çok önemlidir. Özellikle genç nesilleri bu konuda bilgilendirerek, her türlü bitkinin, ağacın önemi anlatılarak bilinç bir nesil oluşturmalıyız. 
]]>
Dünya https://www.dunya.gen.tr/dunya.html Sat, 08 Dec 2018 11:53:59 +0000 Dünya üzerinde geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalara göre insan yaşamının sağlanması için gerekli olarak güneş sistemine en yakın gezegenlerden üçüncüsü Dünyad Dünya üzerinde geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalara göre insan yaşamının sağlanması için gerekli olarak güneş sistemine en yakın gezegenlerden üçüncüsü Dünyadır. Birçok enerjisini ve üzerinde yaşayan canlıların birçoğunun enerjisini sağlayan güneş sistemi Dünyaya bir derece uzak ya da yakın olsaydı, canlı yaşamı imkansız bir hal alırdı. Yaratılışı ile tam olarak canlıların yaşaması için uygun olan Dünya daha çözülmemiş birçok sır ile karşımızda durmaktadır. Dünyanın en büyük bilinen özelliği atmosferik bir yapısının olmasıdır. Günümüzde oldukça fazla sayıda farklı konularda Dünya için araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalara göre evren içerisinde üzerinde canlı bulunduran tek gezegen Dünyadır. Dünyada canlı yaşamının kolay bir şekilde sürdürülmesi için birçok şart sağlanmış ve bu şartlar tam olarak canlıların yaşamına uygun olacak şekilde yaratılmıştır. Bu nedenlerden dolayı Dünyanın özellikleri eşsizdir. Evrende Dünyaya benzer birçok gezegen bulunsa da bilinenlere göre Dünyaya benzer hiçbir gezegen bulunmamaktadır. Evren içerisinde özellikleri itibarı ile tek olan Dünya için yapılan araştırmalar ve çalışmalardan birçok sonuç elde edildiği için günümüzdeki araştırmacılar daha çok diğer gezegenlerdeki araştırmalara yoğunlaşmışlardır. 

Dünyanın oluşumunda birçok katman bulunmaktadır. Farklı yapılardan oluşan Dünyanın her katmanının farklı farklı özellikleri bulunmaktadır. En kısa şekilde açıklamak gerekirse Dünya, şu katmanlardan oluşmaktadır.

1.Atmosfer: Dünyanın en önemli katmanlarından biri atmosferdir. Canlı yaşamının sağlanması amacı ile en büyük rollerden birini üstlenerek Dünyaya gelen güneş ışınlarının süzülerek zararlarından arındırılmasını sağlayarak, Güneş ışınlarının Dünyaya çok daha zararsız bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Bu durumun yanı sıra, atmosferin bir diğer önemli özelliği ise tabi ki Dünyaya hızla gelen gök taşlarının parçalanmasını sağlayarak Dünyaya çok büyük zararlar vermesini ve Dünyanın yol olmasını önlemektedir. Böylesine büyük faydaları ile Dünyanın daha yaşanılır bir yer olması sağlanmaktadır.

2.Stratosfer: Stratosfer, yine Dünyanın en önemli katmanlarından biridir. Atmosferin daha dışında bulunan bu tabakada sıcaklık son oldukça düşük olduğundan bulutlanma gibi durumlar gözlemlenmez. Bu katmanda daha çok yatay hava hareketleri gözlemlenir. 

3. Mezosfer: Bu katmanda ozon tabakası bulunur. Dünyada canlıların yaşaması iççin oldukça önemli olan ozon tabakası sayesinde Dünya üzerinde oksijen dengelenmiş olur. Günümüzde yapılan araştırmalara göre ozon tabakasının zarar görmesi neden ile büyük hava kirlilikleri yaşanmaktadır. Bu durumdan ozon tabakasının değerini anlayabiliriz. 

4. İyonosfer: Bu katmanda gazlar ultra vole ışınlar ile parçalanır ve ortaya 200 santigrat derece sıcaklık çıkar.

Dünya
Dünya bu şekilde farklı katmanlardan oluşmuş ve şekil olarak tam yuvarlak değilde daha çok elips bir şekle sahip bir yer küredir. Eski tarihlere gidildiğinde birçok insan Düz olduğuna inanmışlar ve bu bilgiye karşı gelenlerin ortadan kaldırılmasını savunmuşlardır. Daha sonradan yapılan bilimsel araştırmalar ile bu gibi durumlar kanıtlanınca artık insanlarda Dünyanın yuvarlak olduğunu anlamışlardır. Eski zamanlardan günümüze kadar bilim adamlarının ve diğer araştırmacıların yapmış oldukları araştırmalar sonucunda kutuplardan daha şişkin olan Dünyanın hafiften elips bir şeklinin ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Yeryüzü beş farklı katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar Dünyanın oluşumunda çok büyük rol oynamaktadır. İlk olarak İç çekirdek Dünyanın en iç kısmıdır. Diğer katmanlara göre boyut olarak daha küçüktür. Dünyanın merkezi niteliği taşıdığı iççin önemlidir. Diğer katman ise Ateş küredir. Depremler genellikle bu katmandan dolayı meydana gelir. Son olarak lavlı bir yapısı bulunu]]> Dünya Kadınlar Günü https://www.dunya.gen.tr/dunya-kadinlar-gunu.html Sun, 09 Dec 2018 06:29:37 +0000 Dünya Kadınlar Günü, bir diğer adı Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak da bilinen 8 Mart  Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş uluslararası bir gündür. Temelinde kadınların siyasal ve sosyal alanda bilinçlendirilme Dünya Kadınlar Günü, bir diğer adı Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak da bilinen 8 Mart  Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş uluslararası bir gündür. Temelinde kadınların siyasal ve sosyal alanda bilinçlendirilmesinde ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının güçlenmesinde ve bu bilinç ile kutlanmasına ayrılan bugün Türkiye de ilk kez 8 Mart 1921 yılında kutlanmaya başlanmıştır.1910 yılının Ağustos ayında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında Almanya Sosyal Demokrat Partisi liderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki bir tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçilerin anısına 8 Mart gününün  International Women's Day Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisini getirmiş  ve öneri oy birliği ile kabul edilmiştir. 8 Mart 1857 senesinde ABD'nin New York kentinde 40000 dokuma işçisi daha iyi bir çalışma şartları istemeleri sebebi ile bir tekstil fabrikasında greve gitmişlerdir. Polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve daha sonrasında çıkan yangında çıkışlara kurulan barikat sebebi ile işçilerin fabrikadan çıkamayarak 129 kadın işçinin burada  can vermesi sebebi ile bugünü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Daha sonra 1921 senesinde Moskova' da yapılan 3. Uluslar Arası Kadınlar Konferansında Adı değiştirilmiş ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü olmuştur. 1. ve 2. Dünya Savaşlarında bazı devletler tarafından kutlanması yasaklanmış fakat 1960' lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletlerininde kutlamaya başlaması ile tekrar gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler örgütü 16 Aralık 1977 senesinde Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etmiş fakat New York'ta olen kadın işçilerin anısına kutlandığı yazılmamıştır.

Dünya Kadınlar Günü
Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır, 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın olarak kutlama yapılmıştır. Kapalı mekanlardan sokaklara taşan bugün  "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" adlı programından Türkiye'nin de etkilenmesi ile, 1975 senesinde "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi  yapılmıştır. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi' nden sonra dört yıl süre ile herhangi bir kutlama yapılmamış, 1984 yılından  itibaren ise her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam edilmektedir.
]]>
Dünya Tarihi https://www.dunya.gen.tr/dunya-tarihi.html Sun, 09 Dec 2018 13:44:25 +0000 Dünya Tarihi, Bilindiği üzere, Orta doğuda kanlı bir iç savaş söz konusudur. Zaten Orta doğu bölgesi, Balkanlar ve Kafkasya dünya tarihi boyunca hep karışık bir hal almıştır. Bunun yanı sıra halen etkilerini Dünya Tarihi, Bilindiği üzere, Orta doğuda kanlı bir iç savaş söz konusudur. Zaten Orta doğu bölgesi, Balkanlar ve Kafkasya dünya tarihi boyunca hep karışık bir hal almıştır. Bunun yanı sıra halen etkilerini hissettiren iki dünya savaşını da geride bırakılmıştır. Bütün bu olaylar yakın tarihte dahi dünya haritasını sürekli değişime uğrar bir hal almıştır. Eski çağlardan beri dünyanın siyasi sınırları sürekli olarak değişim göstermiştir. Orta çağda siyasi sınırlarsa hiç olmadığı kadar sık aralıklarla değişime uğramıştır. Bunun en büyük nedeni ise tabi ki Orta çağda bilhassa Avrupa'nın feodalist sistemle yönetilmesi olmuştur. Bu durum tarih araştırmacılarının da özelikle Avrupa'nın siyasi sınırlarını kronolojik ve eş güdümlü olarak tasavvur etmelerini güçleştirmiştir. Bu makalemizde dünya tarihi hususunda yaşanan olayların tarihlerini belirteceğiz.

Dünya Tarihi

Milattan Önce Dünya Tarihi

 • Sümerlerin çivi yazısını kullanmaları, tarih devirlerinin başlaması M.Ö 3000 
 • Sümerlerin ilk yazılı kanunları yapmaları M.Ö 2375 
 • Kadeş Savaşı M.Ö 1296
 • ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşmasının imzalanması M.Ö 1280 
 • Fenikelilerin alfabeyi icat etmesi M.Ö 1250 
 • Lidyalıların ticarette parayı kullanmaları M.Ö 700 
 • Büyük İskender'in Asya Seferi'ne çıkması M.Ö 334 
 • Yazılı belgelerde ilk kez Hun ismine rastlanması M.Ö 318 
 • Hititlerin Anadoluyu; Akaların Yunanistan'ı istilası, Asur Devletinin kurulması M.Ö 2000 

Dünya Tarihi

Milattan Sonra Dünya Tarihi

 • Hunların ikiye ayrılmaları M.S 48 Mısır'da Akşit Devletinin kuruluşu M.S 935 
 • Gazneli Devletinin kuruluşu M.S 963 
 • Hazarların yıkılışı M.S 965 
 • Samanoğulları Devletinin yıkılması M.S 999 
 • Çağrı Bey'in Anadolu seferi M.S 1015 
 • Endülüs Emevileri'nin yıkılışı M.S 1031 
 • Selçukluların Nişabur'u fethi M.S 1038 
 • Dandanakan Savaşı ve Büyük Selçuklu Devletinin kurulması M.S 1040 
 • Pasinler Zaferi M.S 1048 
 • Tuğrul bey'in Bağdat'a hakim olması M.S 1057 
 • Malazgirt Zaferi M.S 1071 
 • Kuzey Hunların Siyenpiler tarafından yıkılmaları M.S 150 
 • Büyük Hun Devletinin yıkılışı M.S 216 
 • İstanbul'un kurulması M.S 330 
 • Hunların Avrupa'ya girmeleri, Kavimler Göçü'nün başlaması M.S 375 
 • Avarların Çin'in kuzeyinde devlet kurmaları M.S 394 
 • Roma imparatorluğunun ikiye ayrılması M.S 395 
 • Akhunlar'ın kuruluşu M.S 424 
 • Göktürk Devletinin kuruluşu M.S 552 
 • Göktürk - Bizans devletleri arasında ilk ilişki M.S 568 
 • Hz. Muhammed'in doğumu M.S 571 
 • Hz. Muhammed'in peygamber olması M.S 610 
 • Avarların İstanbul'u ilk kez kuşatması M.S 619 
 • Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesi M.S 622
 • Bedir Savaşı M.S 624 
 • Uhud Savaşı M.S 625 
 • Avarların İstanbul'u ikinci kez kuşatması M.S 626 
 • Hendek Savaşı M.S 627 
 • Hudeybiye Barışı M.S 628 
 • Mekke'nin fethi M.S 630 
 • Doğu Göktürklerin yıkılışı M.S 630 
 • Hz. Ebubekir'in ölümü, Yermük Zaferi ve Hz. Ömer'in halife seçilmesi M.S 634 
 • Kadisiye Meydan Muharebesi M.S 636 
 • Kudüs'ün Hz. Ömer tarafından fethi M.S 637 
 • Nihavend Savaşı ve İran'ın fethi M.S 642 
 • Mısır'ın fethi M.S 642 
 • Hz. Ömer'in ölümü, Hz. Osman'ın halife seçilmesi M.S 644 
 • Hz. Osman'ın ölümü ve Hz. Ali'nin halife seçilmesi M.S 656 
 • Sıffin Savaşı M.S 657 
 • Batı Göktürk Devletinin yıkılması M.S 659 
 • Hz. Ali'nin öldürülmesi ve Emevi Devletinin kuruluşu M.S 661 
 • Emevilerin İstanbul'u birinci kez kuşatmaları M.S 669 
 • Kerbela olayı M.S 680 
 • Kutluk Hanın yeniden Göktürk Devletini kurması M.S 681 
 • Tarık bin Ziyad'ın İspanyayı fethi M.S 711 
 • Göktürkler tarafından Orhun Kitabelerinin dikilmeye başlaması M.S 720 
 • Puv]]> Dünya Barış Günü https://www.dunya.gen.tr/dunya-baris-gunu.html Sun, 09 Dec 2018 20:41:23 +0000 Dünya Barış Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; 1981'deki 57. Birleşimde " Genel Kurulun Açılış Günü" olan her Eylül'ün 3.  Salı Gününü  "Uluslar Arası Barış Günü" ilan etmişlerdir. 7 Eylül 2001 tarihinden so Dünya Barış Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; 1981'deki 57. Birleşimde " Genel Kurulun Açılış Günü" olan her Eylül'ün 3.  Salı Gününü  "Uluslar Arası Barış Günü" ilan etmişlerdir. 7 Eylül 2001 tarihinden sonra ise A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak ilan edilmiştir.
  Birleşmiş milletler, Barış Gününde Dünya çatışmasını önlemek ve barışın simgesi yolunda ilerlemek için bilinçlenmeyi hedefliyor. Her 21 Eylül de Birleşmiş milletler Merkezinde " Barış Çanı" çalınıyor. Savaşlardaki insan ölümlerinin anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan dünyanın tüm kıtalarından çocukların topladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine "Çok Yaşa Mutlak Barış" yazısı kazındı. 

  Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ise Dünya Barış Günü 1 Eylül olarak kutlanmaktadır.  Oysa Dünya'da 160 ülkede Dünya Barış Günü 21 Eylül olarak kutlanmaktadır.  Aslında her iki gününde (1 Eylül ve 21 Eylül)  Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar doğrultusunda gelişmiştir. Türkiye'de 1 Eylül'de Dünya Barış Günü'nün kutlanmasının nedeni ise; 2. Dünya Savaşının başlama tarihi ve Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlar doğrultusunda kabul görülmüştür.

  Dünya Barış Günü
  Dünya Barış Günü ile  tüm dünya da tüm ülkelerin ve tüm insanların 24 saat boyunca tüm düşmanlıkları, tüm savaşların durdurulmasını amaçlamıştır. Dünya Barış Gününde tüm dünyada yerel saat olarak saat 12 de 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Birleşmiş Milletlerde " Barış Çanı" çalmaktadır.
  Kısacası, 1 Eylül bizim Dünya Barış Günümüzdür. Yoksa eğer Birleşmiş Milletler günü istiyorsak 21 Eylül Dünya Barış Gününü benimsemeliyiz. Eğer gerçekten 1 Eylül de Dünya Barış Gününü kutlamak istiyorsak; Dünya Barış Gününü gerçekten benimsemeliyiz. 


  ]]>
  Dünya Haritası https://www.dunya.gen.tr/dunya-haritasi.html Mon, 10 Dec 2018 10:35:54 +0000 Dünya Haritası, harita, yeryüzünün tümünün veya belli bir parçasının belirli oranlar dahilinde küçültülüp işaretlenerek  bir düzlem üzerinde gösterilmesidir. Yeryüzü düzleme açılmayan kapalı bir şekil olduğundan d Dünya Haritası, harita, yeryüzünün tümünün veya belli bir parçasının belirli oranlar dahilinde küçültülüp işaretlenerek  bir düzlem üzerinde gösterilmesidir. Yeryüzü düzleme açılmayan kapalı bir şekil olduğundan dolayı küçültme ile birlikte harita projeksiyonları kullanılarak düzleme izdüşüm işlemi de yapılmaktadır.Haritanın temel işlevi, bölgenin toprak yapısı veya ilişkili olduğu diğer konularda, jeolojik, jeomorfolojik, iklim, trafik, yer altı kaynakları gibi değişik bakış açılarından ekonomisi ve benzeri konular hakkında bilgi vermektir. İlk başlarda haritacılık yalnızca savaşlar sayesinde var olmuşsa da, daha sonraları ilmi meselelerde ve siyasi meselelerde de söz sahibi konuma gelmiştir. Haritacılık da en doğru hesapları yapan  denizciler olduğundan dolayı Portekizliler haritacılık tarihinde önemli bir yer tutmuşlardır. Ünlü gök bilimci Ptolemaios  tarihi geçmişinde haritacılığa ismini altın harflerle kazıyan bilim insanıdır.

  Dünya Haritası
  Dünya Haritası, Dünya mızın bir koordinat sisteminin geçmesine olanak sağlayacak iki sabit noktası bulunmaktadır, bu noktalar  Kuzey ve Güney Kutuplarıdır. Kutupların üstünden Dünya' yı boyuna dolaştığı varsayılarak düşünülen  çemberler olan boylam çizgileri diğer bir adı (meridyenler) geçirilmiştir. Uluslararası bir anlaşma ile Londra yakınlarındaki Greenwich' te bulunan bir gözlem evinin üstünden geçen boylam çizgisi sıfır olarak ya da başlangıç meridyeni olarak kabul edilmiştir. Bu başlangıç noktasından önce her ülkenin sıfır noktası ayrı kabul edilmekteydi. Örneğin, 17.yüzyılda Kanarya Adaları' ndaki Ferro' dan ,18.yüzyılda Paris' ten ve Petersburg yakınlarındaki Pulkova' dan geçen meridyenler ayrı ayrı sıfır boylamı olarak kullanılmıştır. Başlangıç boylamından hem batıya, hem de doğuya doğru 180'er derece sayılarak boylam çizgilerinin buralardan geçeceği düşünülmüş, aralarındaki açı farkı Greenwich' e göre doğu ve batı olarak belirtilmeye başlanmıştır.
  ]]>
  3.dünya Savaşı https://www.dunya.gen.tr/3.dunya-savasi.html Mon, 10 Dec 2018 23:24:02 +0000 3. Dünya Savaşı, 3. dünya savaşı genel olarak bir çok senaryolar çizilerek ve herkes tarafından beklenen savaştır. 1. dünya savaşı ( 1914 - 1918 ) ardından 2. dünya savaşı ( 1939 - 1945 ) gerçekleştikten sonra yapılan inc 3. Dünya Savaşı, 3. dünya savaşı genel olarak bir çok senaryolar çizilerek ve herkes tarafından beklenen savaştır. 1. dünya savaşı ( 1914 - 1918 ) ardından 2. dünya savaşı ( 1939 - 1945 ) gerçekleştikten sonra yapılan incelemeler sonucunda ortaya bir çok farklı senaryolar atılarak olası bir 3. dünya savaşının nedenleri ve sonuçları hakkında yorumlar yapılmaktadır. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda somut veri olarak ise araştırmacılar tarafından özellikle Avrupa ülkelerinin uzun bir süreden beri savunma güçlerini güçlendirmelerini ve hatta araştırmacılar dünya genelinde 3. dünya savaşının maksimum 20 yıla kadar gerçekleşeceğini ve bir çok ülkelerin şimdiden ülke olarak güçlenmeye çalıştığını ifade etmektedirler. Nitekim 3. dünya savaşının büyük bir oran ile Avrupa ülkelerinin kendi aralarında savaşacaklarını ifade ederken diğer bir senaryo ise İsrail ve İran ile birlikte Orta Doğu da gerçekleşeceğini ifade etmektedirler. Bizde sizler için gerçekleşmesi beklenen ve hatta çok kısa bir süre kaldığı belirtilen 3. dünya savaşı ile belirtilen gerekçelerini ayrı başlıklar altında inceleyecek olursak;

  3. Dünya Savaşı Birinci Senaryo; 3. dünya savaşı nasıl gerçekleşeceği konusunda en büyük ihtimaller arasında Avrupa ülkelerinin bir birleri ile savaşacakları üzerinde durulmaktadır. 3. dünya savaşının ilk fitilinin bura da gerçekleşeceği konusunda bir çok araştırmacı hem fikirdir. Araştırmacılara göre Avrupa ülkelerin para birimi olarak üstünde durdurdukları Euronun çok kısa sürede değer kaybedeceğini ve bu şekilde kapital düzenin dengesi bozulması ille birlikte Avrupa ülkelerinin ekonomi olarak bitecekleri ve bu ülkelerin başında Yunanistan 'ın iflası ve sonrasında Yunanistan 'a yardım amaçlı ilk olarak Almanya ve İtalya 'nın yardımda bulunacağının ardından bu ülkelerin yardım adı altında çıkar amaçlı olarak girdikleri Yunanistan 'a aynı zihniyet mantığıyla birlikte İngiltere, İrlanda, Fransa ve bir çok ülkede bu çekişmeye katılarak savaşın meydana geleceği ve bu nedenlere ek olarak Yunanistan 'ın bitmesi ile birlikte bir çok Yunanistan vatandaşının Avrupa ülkelerine olan göçleri ile birlikte de dengelerin değişeceği ve savaşın nedenleri olarak gösterilmektedir. Bu senaryonun somut delili olarak ise araştırmacılar Almanya başbakanı Angel Merkel 'in yapmış olduğu açıklaması " yarım asır süre sonra kimse Avrupa da barışın olduğunu söyleyemeyecektir. " ve bu açıklaması ile birlikte Almanya İtalya ve Fransa gibi bir çok Avrupa ülkesinin de son hız olarak ekonomilerini büyük oranda savunma ihtiyaçlarına ayırmaları ve gün ilerledikçe savunma mekanizmalarını güçlendirmekte olduklarını göstermektedirler. Aynı zamanda nedenleri arasında Euro bölgesi olan Yunanistan 'ın çökmesi ile birlikte tüm Avrupa ülkeleri etkilenecek ve artan işsizlik ve ekonomik krizler ile birlikte savaş kaçınılmaz olacağı yönündedir. 

  3.dünya Savaşı
  3. Dünya Savaşı İkinci Senaryo; 3. dünya savaşı diğer bir senaryo ise genel olarak Orta Doğu da gerçekleşeceği ve İran ile İsrail arasında gerçekleşeceği düşünülmektedir. İran 'ın nükleer olarak güçlenmesi bölge için tehlikeli olacağı ve Orta Doğu da İsrail 'in egemen olabilmesi için bir çok araştırmacılar iran 'ın nükleer olarak güçlenmesinin engellenmesi yalnızca askeri olarak açılacak savaşla gerçekleşebileceğini savunmaktadırlar. Bu savaşın çıkması ile birlikte Orta Doğu da dengenin değişeceği ve ardından bir çok ülke savaşa dahil olması ile birlikte 3. dünya savaşının gerçekleşeceği düşünülmektedir. Araştırmacılar ise somut delil olarak ise İsrail savunma bakanın, "İran 'ın nükleer silah çalışmasının askeri operasyon ile durdurulacağının ve gerekli müdahalenin mutlaka yapılacağını" açıklaması ile birlikte buna karşılık İran savunma bakanının da cevabı gecikmeden "olası her kötü senaryoya hazırız. Ve aynı şekilde İsrail 'in askeri olarak güçlenme çalışmalarını gösterilmektedir. Aynı zamanda olası bir savaş sonucunda orta doğunun durumu]]>